s

Protectsoft Security Solution Day 2019

Protectsoft ร่วมกับ Sophos Thailand จัด

งานสัมมนาเพื่อเชิญชวนลูกค้าของ

Protectsoft มาร่วมงานในครั้งนี้เพื่ออัพเดท

เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และนวัตกรรมการป้องกัน

รูปแบบใหม่ ให้กับลูกค้าทุกๆท่าน