เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าทางด้าน IT

ทั้ง Hardware และ Software

Network Security For Business

The next thing in next-Gem

Software License

Product for Business

CONTACT US

  • Address: 320 อาคารตั้งฮั้วปัก ชั้น 5 ห้อง 5 H ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  • Email: sales@protectsoft.co.th
  • Website: www.protectsoft.co.th
  • Telephone: 02-639-8228

FACEBOOK